график

График възрастни:

 18:00 - 19:00ч.19:15 - 20:15ч.20:30 - 21:30ч.
ПОНЕДЕЛНИКВ1В2В7
ВТОРНИК-В3В4*
СРЯДАВ1В2В7
ЧЕТВЪРТЪК-В3В4*
ПЕТЪКП Р Е Д С Т А В И Т Е Л Н А _ Г Р У П А - 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 ч .
СЪБОТА-
НЕДЕЛЯ-

График деца:

 10:00 - 11:30ч.11:30 - 13:00
СЪБОТАД1Д2
НЕДЕЛЯД1Д2
 Легенда
В2ветерани
В1, В3напреднали групи
В7, В8средно напреднали групи
В4*новосформирана група -12.06.2018г.
В6*новосформираща се група
Д1малка възрастова група, деца от 5 до 7г.
Д2голяма възрастова група, деца от 8 до 12г.

*Графикът е актуализиран на: 29.8.2018г.