Представителна група - 8.5.2018г.

              Представителна група на КБХТ “Войводи” обединява любители и хранители на самобитното творчество от хора, от всички възрасти и професии. Ние сме мотивирани, подготвени и получаваме покани за изяви в национални и международни фестивали, фолклорни надигравания и събори.

             Стартирахме с няколко такива в страната, като участията в тях бяха оценени, наградени и отразени достойно в няколко медийни източници. В положителен, но и състезателен дух, се развиваме и танцуваме красиви танци, навсякъде, където можем и както можем. Представителната група на КБХТ Войводи е различна от редовните групи с това, че тя е облекчена от такса и заплащане, като изискванията и начина на работа са на по-високо ниво и с по детайлен метод на работа. Всеки участник в представителната група се е съобразил и е приел сериозността това, да бъдат част от групата. С общ труд, сериозни репетиции и усилия, резултатите с категоричност, дават смисъл на всичко.